personen

mr. Hendrik Gildemeester

geboren: 1759
overleden: 1823

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 91.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 6 (1915) 127.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 15-10-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 23 december 1795 en 30 januari 1796.

functie: lid
instelling: Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)
van: 01-04-1796 - 28-03-1797
anderen met deze aanstelling...

Departement van Koophandel, Zeevaart, Fabrieken en Trafieken

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Amstel
van: 20-12-1798 - 30-10-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 18-10-1803
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...