personen

jonkheer mr. Egbert Lewe van Middelstum

gedoopt: 05-05-1743 te Middelstum
overleden: 08-03-1822 te Groningen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 156.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 220.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 762.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 19-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Groningen-I
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Groningen (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Groningen (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller de préfecture
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 28-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: commissaris-generaal

van: 03-12-1813 - 04-1814
namens: Wester Eems
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1817
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (voor juni 1817).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Groningen (1814-1861)
van: 15-10-1814 - 1817
anderen met deze aanstelling...