personen

Johan Sicco Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 25-05-1769 te Rinsumageest
overleden: 07-03-1829 te Hichtum

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1825.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 343 en II, 228.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 215.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 15-05-1792 - 12-05-1793
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1826
namens: Wonseradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 04-07-1826 - 07-03-1829
namens: Dronrijp, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...