personen

mr. David Thomassen à Thuessink

geboren: 1734
overleden: 1817

lid Raad van Zwolle (1766 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 700.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1124.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 20.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560-561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1769 - 30-04-1770
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1773
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1776 - 30-04-1777
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1779 - 30-04-1780
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Schoutambt Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 16-02-1798
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 09-03-1795 - 01-03-1796
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 18-03-1803
anderen met deze aanstelling...