personen

mr. Gerard Willem van Marle

geboren: 1752
overleden: 1799

lid Raad van Zwolle (1785 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 739.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 165.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1126.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1787 - 09-1787
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Schoutambt Hardenberg
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-03-1795 -
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Kampen
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Kreeg na gevangenschap en huisarrest zijn bewegingsvrijheid terug op 18 augustus 1798.