personen

Carel Emilius Els baron Collot d'Escury

geboren: 26-05-1779 te Rotterdam
overleden: 27-01-1828 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 67.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 283.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 296.

functies in bovenlokale instellingen

functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1812 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 21-10-1817
namens: Barradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Deze plaats was tot 1820 vacant.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 15-10-1814 - 25-09-1816
anderen met deze aanstelling...

Eind: benoemd tot grietman van Barradeel.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 21-10-1817 - 17-10-1819
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1820 - 01-07-1826
namens: Barradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 04-07-1826 - 27-01-1828
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...