personen

jonkheer mr. Joost Jarges

geboren: 25-06-1760 te Groningen
overleden: 06-01-1845 te Groningen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 131.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 166.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-03-1795 -
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Groningen
van: 09-11-1798 - 03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Groningen (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 21-04-1803 - 01-05-1805
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Groningen (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 18-11-1806 - 30-07-1810
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller de préfecture
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 1813 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 16-10-1831
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1831 - 06-01-1845
anderen met deze aanstelling...