personen

mr. Pierre Jean Changuion

geboren: 1763
overleden: 1820

opmerkingen

Overig: op 12 april 1799 werd Changuion benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Dommel, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 97.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 117.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 412.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 03-1789 - 12-02-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Brabant (1795-1802)
van: 17-01-1800 - 22-07-1802
anderen met deze aanstelling...