personen

Jan Adriaan baron van Zuylen van Nijevelt

geboren: 25-08-1776 te Rotterdam
overleden: 29-03-1840 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1813/baron 1822.
Overig: van 11 april tot 21 mei 1809 nam Van Zuylen van Nijevelt de functie van Raad-Secretaris van de Koninklijke Secretarie waar.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 562.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1524.

functies in bovenlokale instellingen

functie: auditeur
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 08-07-1806 - 24-09-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: auditeur
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 24-09-1806 - 24-11-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal in Oost-Friesland
instelling: Gouvernement-Generaal van Oost-Friesland
van: 24-11-1806 - 08-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Landdrost en Assessoren van Amstelland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 05-05-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Kabinet van de Koning van Holland
van: 11-04-1809 - 01-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Hoog Heraldiek College
van: 02-10-1809 -
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Drenthe (1807-1810)
van: 01-01-1810 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 28-12-1810 - 1812
namens: Arrondissement Assen
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département des Bouches-de-la-Meuse (Monden van de Maas)
van: 1812 - 1813
namens: Arrondissement Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 29-08-1814 - 09-11-1826
anderen met deze aanstelling...

Griffier van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

functie: gouverneur

van: 03-11-1826 - 29-03-1840
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Op 21-11-1826 in functie getreden. Na het overlijden van Van Zuylen van Nijevelt werd de functie waargenomen door R.H.S.G. Juckema van Burmania Rengers. J.H. van Rechteren van Appeltern werd op 25-9-1840 als opvolger benoemd, maar op 12-10-1840 ontslagen van de opgedragen betrekking.