personen

mr. Lambert Engelbert van Eck

geboren: 1754
overleden: 1803

opmerkingen

Overig: op 19 maart 1799 werd Van Eck benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Delf, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 78.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 268.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 21.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 225.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 4406

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 11-03-1783 - 17-12-1789
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 18-12-1789 - 09-09-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 04-02-1795 - 07-04-1795
namens: 's-Gravenhage
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 27-02-1795 - 02-1798
anderen met deze aanstelling...

Tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Nationale Vergadering werd Van Eck als secretaris van het Comité tot de Zaken van de Marine vervangen door een lid van dit Comité.

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 12-01-1796 - 31-08-1797
namens: District Den Haag-II
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 17-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Arnhem
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger. Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 20-10-1798 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 05-10-1803
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.