personen

Jan van der Kloot

geboren: 1765
overleden: 1829

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 33 (1947) 206.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies ter ordonnantie
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 02-07-1800 -
anderen met deze aanstelling...
functie: commies ter ordonnantie
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 1802 - 05-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: commies ter ordonnantie
instelling: Secretaris van Staat voor de Financiën
van: 05-1805 - 06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: chef de bureau
instelling: Ministerie van Financiën
van: 22-06-1808 - 1810
anderen met deze aanstelling...