personen

Samuel van Hoogstraten

geboren: 31-05-1756 te Utrecht
overleden: 02-05-1830 te Rotterdam

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 363.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 119.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 51 (1965) 60.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 838.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 24-02-1795 -
namens: Schoonhoven
anderen met deze aanstelling...

Van Hoogstraten werd gecommitteerd om andere gedeputeerden van Rotterdam in voorkomende gevallen te vervangen.

functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Holland (maart 1796 - januari 1798)
van: 03-1796 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...

Herkozen 21 maart 1797.

functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 23-01-1798 - 31-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 03-09-1798 - 28-07-1801
namens: District Schoonhoven
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Commissie van Superintendentie der Rivieren
van: 14-04-1803 - 01-04-1804
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département des Bouches-de-la-Meuse (Monden van de Maas)
van: 28-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 20-10-1816
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...