personen

mr. Campegius Hermannus Gockinga

gedoopt: 18-02-1748 te Groningen
overleden: 08-01-1823 te Groningen

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 66.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 156.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 83 (1993) 245.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 40 (1954) 145.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 610.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 140.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Groningen
van: 25-06-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 04-01-1802 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Groningen (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Groningen (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 01-05-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Groningen (1807-1810)
van: 27-04-1808 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Winschoten
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 28-12-1810 - 1811
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 08-01-1823
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...