personen

mr. Arnoldus van Gennep

Ook bekend als Van Gennip.

geboren: 04-01-1766 te Rotterdam
overleden: 05-07-1846 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: op 10 december 1806 had Van Gennep ontslag als ordinaris staatsraad gevraagd, maar de Koning weigerde die vanwege zijn verdiensten en karakter. Wel mocht hij verlof nemen in verband met zijn gezondheid.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 30.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 285.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 9 (1918) 120.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 465.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 93.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 11-07-1806 - 01-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807.

functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Maasland (1807-1810)
van: 01-12-1807 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...

Vanaf 3 juli 1808 werd het Landdrostambt waargenomen.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 03-07-1808 - 01-08-1810
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 22 december 1808 en 1 januari 1810.

functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: raad en advocaat-fiscaal-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)
van: 08-02-1814 - 20-07-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 26-07-1814 - 09-05-1826
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-10-1826 - 24-03-1846
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1838-1845.

functie: minister a.i.
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 10-01-1837 - 01-06-1837
anderen met deze aanstelling...
functie: minister van staat

van: 10-01-1837 -
anderen met deze aanstelling...
functie: minister a.i.
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 10-01-1840 - 31-07-1840
anderen met deze aanstelling...