personen

Johannes van Kempen

geboren: 1739
overleden: 1814

lid Vroedschap van Schoonhoven (1760 - 1787).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Gens Nostra geeft patroniem 'Tzn.'; Nederland's Patriciaat geeft 'Johannes' als naam van de vader. Omdat Nederland's Patriciaat vermeldt dat Van Kempen vroedschap was, en er in deze periode daarin geen gelijknamige persoon zitting had, is aangenomen dat het toch om dezelfde persoon gaat.
Vroedschap: ontslagen 1787.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 138.

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 44 (1989) 197.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 49 (1963) 260.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1773
namens: Schoonhoven
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1787
namens: Schoonhoven
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 11-04-1796 - 10-11-1796
namens: District Schoonhoven
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.