personen

Gerrit Verdooren van Asperen

geboren: 1757
overleden: 1824

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 41.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 1001.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 95.

functies in bovenlokale instellingen

functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 28-04-1803 - 01-05-1805
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: chef militaire du port à Amsterdam
instelling: Préfecture Maritime de la Hollande
van: 20-10-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: contre-amiral de la Marine Impériale
instelling: Ministère de la Marine et des Colonies
van: 12-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...