personen

mr. Jan Mossel van Stralen

geboren: 23-10-1777 te Enkhuizen
overleden: 04-06-1827 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: zoon van Hendrik van Stralen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 226.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Maasland (1807-1810)
van: 11-04-1808 - 02-05-1809
namens: Arrondissement Leiden
anderen met deze aanstelling...

Voordien had de Landdrost gefungeerd als Kwartierdrost van Kwartier I Leiden. Per 2 mei 1809 werd de post van Kwartierdrost weer opgeheven.

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Maasland (1807-1810)
van: 02-05-1809 - 08-09-1809
namens: Kwartier IV Goeree en Overflakkee
anderen met deze aanstelling...
functie: raad-auditeur
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: raad-auditeur
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 17-12-1813 - 02-01-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 03-01-1814 - 04-06-1827
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...