personen

mr. Jannis Cremer van Rossen

geboren: 1729
overleden: 1804

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 305.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 202.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Drenthe
van: 11-02-1795 - 13-04-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 03-12-1802 - 05-07-1804
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...