personen

dr. Adriaan Gilles Camper

geboren: 31-03-1759 te Amsterdam
overleden: 05-02-1820 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 549.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 105.

functies in bovenlokale instellingen

functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1814
namens: Franeker, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; benoeming niet aangenomen (wegens een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1819 - 05-02-1820
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...