personen

mr. Cornelis Gerrit Bijleveld

geboren: 18-09-1765 te Veere
overleden: 02-06-1849 te Middelburg

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 526.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 527.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 5 (1914) 73.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 533.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 20-10-1795 - 22-12-1795
namens: Tholen en Sint Philipsland
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 26-02-1796 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 21-10-1803 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Financiën in het Departement Zeeland
van: 19-07-1805 - 08-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Zeeland (1807-1809)
van: 08-05-1807 - 08-09-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 18-10-1835
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-10-1835 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...