personen

Sigismund Jacques graaf van Heiden Reinestein

Ook bekend als Van Heiden Reinestein tot Laarwoud.

geboren: 01-05-1771 te 's-Gravenhage
overleden: 17-04-1830 te Zuidlaren

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 107.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 8.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 142.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 15-11-1809
namens: Drenthe
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 1812 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Wester Eems
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Drenthe
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-10-1815 - 17-04-1830
namens: Drenthe
anderen met deze aanstelling...