personen

mr. Lucas Dijl

geboren: 1747
overleden: 1822

lid Vroedschap van Alkmaar (1773 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1788

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 144.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 4 (1995) 125.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 781.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1779 - 30-04-1782
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 05-03-1795 -
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Op 23 maart 1795 voor zes maanden gecommitteerd. Opnieuw gecommitteerd 22 september 1795.