personen

mr. Jacob George Hieronymus Hahn

Ook bekend als Jacob George Jeronimo.

geboren: 1761
overleden: 1822

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 27.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 100.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 666.

functies in bovenlokale instellingen

functie: president
instelling: Administrateurs der Posterijen
van: - 01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 26-01-1795 - 02-03-1796
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 28-01-1795 - 08-06-1795
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 28-07-1795 -
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Den Helder
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 21-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Den Helder
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen der Bataafse Posterijen
van: 06-12-1802 - 1807
anderen met deze aanstelling...

Op 29 april 1805 in deze functie gecontinueerd.

functie: administrateur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Posterijen
van: 10-10-1807 - 01-04-1811
anderen met deze aanstelling...