personen

Dirk Crans

geboren: 1760
overleden: 1826

opmerkingen

Overig: op 8 april 1799 werd Crans benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Schelde en Maas, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 255.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 68.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 469.

functies in bovenlokale instellingen

functie: waardijn

van: 1795 - 1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 16-04-1795 -
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 13-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...