personen

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff

geboren: 1758
overleden: 1840

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 119.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 456.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 719.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commissaris-inspecteur bij de Waterstaat
instelling: Agentschap van Inwendige Politie en Waterstaat
van: 28-06-1800 - 01-11-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur van de rivieren
instelling: Commissie van Superintendentie der Rivieren
van: 14-10-1803 - 05-1805
anderen met deze aanstelling...

Op 1 mei 1805 voorlopig gecontinueerd.

functie: inspecteur van de rivieren
instelling: Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
van: 05-1805 - 07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Depot-Generaal van Oorlog
van: 18-07-1806 - 26-05-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité-Centraal van de Waterstaat
van: 22-01-1809 - 26-05-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Oorlog
van: 26-05-1809 - 03-03-1810
anderen met deze aanstelling...