personen

Michiel Marinus de Monchy

geboren: 1759
overleden: 1818

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 173.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 75 (1991) 210.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1343.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 15-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...