personen

mr. François van Hoogstraten

geboren: 1763
overleden: 1813

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 363.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 51 (1965) 62.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 834.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 08-03-1795 - 21-03-1795
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 17-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Maasland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...