personen

mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen

Ook bekend als Lambrechtsen van Ritthem.

geboren: 29-02-1752 te Vlissingen
overleden: 21-05-1823 te Middelburg

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 23.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 549.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 67 (1983) 220.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 874.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 118.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 30-04-1795 - 19-07-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zeeland (1814-1861)
van: 1814 - 1814
namens: Vlissingen, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; benoeming niet aangenomen.