personen

mr. Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk

geboren: 16-04-1782 te Leiden
overleden: 05-01-1841 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: 1826.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 236.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 88 (1999) 285.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1150.

functies in bovenlokale instellingen

functie: klerk
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 20-02-1801 -
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van de commissie van superintendentie tot de zaken van de verpondingen
instelling: Ministerie van Financiën
van: 1806 - 1809
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal van het Kohier van de Verponding
instelling: Ministerie van Financiën
van: 22-08-1808 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 01-12-1813 - 12-04-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-04-1814 - 28-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Kabinet des Konings (1813-1861)
van: 23-03-1815 - 19-03-1818
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend secretaris van staat
instelling: Staatssecretarie (1813-1840)
van: 19-03-1818 - 28-12-1822
anderen met deze aanstelling...

Officiële titel 'Staatsraad belast met de directie der Staatssecretarie'; benoemd met ingang van 1-4-1818. In 1820 nam S. Dassevael het secretariaat enige maanden waar.

functie: secretaris van staat
instelling: Staatssecretarie (1813-1840)
van: 28-12-1822 - 04-11-1835
anderen met deze aanstelling...

Benoemd per 1-1-1823. Einddatum: ontslag per 12-11-1835.

functie: minister van staat

van: 04-11-1835 -
anderen met deze aanstelling...