personen

prof.dr. Jean Henri van Swinden

geboren: 08-06-1746 te 's-Gravenhage
overleden: 09-03-1823 te Amsterdam

bronnen voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1289.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 133.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 20-02-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 29 juni 1795.

functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 27-02-1795 - 14-09-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 09-03-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Uitvoerend Bewind (Constitutioneel) van de Bataafse Republiek
van: 04-06-1800 - 19-09-1801
anderen met deze aanstelling...

Verliet het Uitvoerend Bewind eigener beweging omdat hij niet wilde meewerken aan de nieuwe grondwet.

functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie der Rivieren
van: 30-03-1803 - 01-05-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité-Centraal van de Waterstaat
van: 22-01-1809 - 10-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...