personen

jonkheer Reinhard van Lynden

geboren: 06-05-1742 te Utrecht
overleden: 26-01-1819 te Beetsterzwaag

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.
Overig: was grietman van Opsterland 1781 (volgens Baerdt 1782)-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 389.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 630.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 801.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 346.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1773 - 30-04-1776
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1779 - 26-04-1781
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1782 - 12-05-1791
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-04-1791 - 28-05-1793
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1793 - 1793
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1794 - 1795
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1818
namens: Opsterland, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1818 - 26-01-1819
namens: Opsterland, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...