personen

Jacob de Joncheere

geboren: 1758
overleden: 1840

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruin, R.E. de, Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813 (Utrecht, 1986) 360.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 132.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Utrecht (oktober 1796 - februari 1798)
van: 17-10-1796 - 23-02-1798
anderen met deze aanstelling...

Herkozen september 1797.

functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Utrecht
van: 23-02-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd na de staatsgreep van juni 1798.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 28-12-1799 - 17-10-1801
namens: District Amersfoort
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 29-10-1801 - 30-04-1805
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...