personen

mr. Carel baron de Vos van Steenwijk

Ook bekend als De Vos van Steenwijk van den Hogenhof.

geboren: 11-03-1759 te Vollenhove
overleden: 02-01-1830 te Zwolle

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1812/jonkheer 1816/baron 1821 (aanvaardde in 1814 de benoeming in de ridderschap niet, in 1816 wel).
Overig: van 4 tot 9 juni waarnemend Raadpensionaris na het aftreden van Schimmelpenninck.

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 315.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 249.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 186.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1239.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 83.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 41.

functies in bovenlokale instellingen

functie: voorzitter
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Drenthe
van: 11-02-1795 - 13-04-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Meppel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1798 - 22-01-1798
namens: District Meppel
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 29-09-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 11-06-1804 - 30-04-1805
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 30-07-1810
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 -
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps LĂ©gislatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
namens: Bouches-de-l' Yssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 08-02-1816
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 06-10-1814 - 08-02-1816
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 08-02-1816 - 02-01-1830
anderen met deze aanstelling...