personen

jonkheer mr. Paulus van der Heim

geboren: 08-02-1753 te Brussel
overleden: 06-04-1823 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.
Overig: bij KB van 20 juni 1810 no. 27 werd Van der Heim belast met de waarneming van de portefeuille van Buitenlandse Zaken.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 346.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 34.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1055.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: president
instelling: Raad der Ministers van de Koning (Ministerraad)
van: - 08-03-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: adjunct secretaris
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 26-02-1772 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Bij benoeming bepaald dat Van der Heim zijn vader Jacob bij diens overlijden zal opvolgen als secretaris (Nationaal Archief, archieven admiraliteitscolleges 1.01.46.21, inv. nr. 161, onder 'secretarissen en secretary').

functie: minister
instelling: Ministerie van Marine
van: 10-12-1807 - 08-01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Marine en Koloniën
van: 08-01-1808 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend Voorzitter
instelling: Provisionele Raad van Regentschap van het Koninkrijk Holland
van: 02-07-1809 - 13-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: préfet
instelling: Préfecture Maritime de la Hollande
van: 01-1811 - 03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Conseil d' Etat
van: 24-03-1811 - 1811
anderen met deze aanstelling...

Nam volgens Schutte p. 66 geen zitting.

functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 06-04-1823
anderen met deze aanstelling...