personen

jonkheer mr.dr. Frédéric Auguste van Leyden

Ook bekend als Van Leyden van Westbarendrecht.

geboren: 18-02-1768 te Haarlem
overleden: 25-11-1821 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 121.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 157.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 59 (2005) 145.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 256.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1039.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 18.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 68.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 26-01-1795 - 02-03-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 28-01-1795 - 04-03-1795
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 10-03-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris commissie Buitenlandse Zaken
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 30-03-1796 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Leiden-I
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 01-03-1804 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 01-12-1807
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Later Maasland.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-12-1807 - 17-05-1808
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807. Ontslag in december in verband met zwakke gezondheid.

functie: minister
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 17-05-1808 - 08-12-1808
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: gouverneur

van: 06-04-1814 - 12-12-1817
namens: Zuid-Holland
anderen met deze aanstelling...

Op 20-4-1814 in functie getreden.

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-12-1817 - 25-11-1821
anderen met deze aanstelling...