personen

Arent Julianus Carel de Bère

Ook bekend als Arent Julianus de Beere.

geboren: 1753
overleden: 1820

opmerkingen

Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1779-1787.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 30.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 46.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 188.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 0174

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-04-1779 - 30-04-1781
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1781 - 1782
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1782 - 02-05-1784
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)
van: 23-06-1796 - 30-01-1798
namens: Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 26-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Balk
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Friesland
van: 30-01-1798 - 08-03-1798
namens: Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (1) (mei 1798-juni 1798)
van: 04-05-1798 - 12-06-1798
anderen met deze aanstelling...