personen

Nicolaas van Staphorst

geboren: 1742
overleden: 1801

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 296.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 224.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1285.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 20-02-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 29 juni, 28 september en 23 december 1795; eveneens 30 januari 1796.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 29-04-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 31-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Amsterdam-VII
anderen met deze aanstelling...