personen

Jacob van Oosterwijk Bruijn

geboren: 1752
overleden: 1810

opmerkingen

Overig: door het Uitvoerend Bewind op 10 november 1798 gelast sessie te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam als plaatsvervanger van Teyler van Hall die bleef weigeren dat zelf te doen. Ook Bruijn weigerde.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 09-05-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 19 februari 1796.

functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Holland (maart 1796 - januari 1798)
van: 03-1796 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...

Herkozen 21 maart 1797.