personen

mr. Ludovicus Timon de Kempenaer

geboren: 1752
overleden: 1812

opmerkingen

Overig: vanaf maart 1796 nam Cornelis van Foreest de taken van De Kempenaer als Generaalmeester van de Munt waar.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 139.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 39 (1953) 162.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 26-01-1795 -
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Op 23 maart 1795 voor zes maanden gecommitteerd. Opnieuw gecommitteerd 22 september 1795.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 10-03-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: generaalmeester van de Munt
instelling: Generaliteitsmuntkamer
van: 18-05-1795 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 13-07-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 10-09-1798 - 30-07-1799
namens: District West-Zaandam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 15-07-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...

Vanaf 3 september 1805 tevens gedeputeerd lid.

functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Amstelland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...