personen

Johannes Baptista Verheyen

geboren: 14-10-1746 te Bokhoven
overleden: 23-10-1814 te 's-Hertogenbosch

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 50.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 240.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 35.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1194.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 19-10-1796 - 31-08-1797
namens: District Tilburg
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 28-07-1801 - 17-10-1801
namens: District Den Bosch
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 31-10-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1805-1807)
van: 20-09-1805 - 10-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 31-03-1810
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris-generaal

van: 28-01-1814 - 27-04-1814
namens: Monden van de Rijn
anderen met deze aanstelling...

Benoemd met ingang van 1-2-1814.

functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 23-10-1814
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...