personen

mr. Petrus Josephus van Berckel

geboren: 1741
overleden: 1817

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 109.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 645.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Bataafs Brabant
van: 24-08-1795 - 01-01-1796
namens: 's-Hertogenbosch
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...