personen

mr. Willem Hendrik baron van Sytzama

geboren: 14-02-1763 te Driesum
overleden: 05-04-1842 te Kollum

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 256.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1104.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 381.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-05-1789 - 1792
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar onzeker.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 01-03-1792 - 10-07-1795
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag.

functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 15-10-1826
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...