personen

mr. Joan Anthony Exrik

geboren: 08-1758 te Middelburg
overleden: 06-08-1836 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 81.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 285.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Agentschap van Inwendige Politie en Waterstaat
van: 28-06-1800 - 22-10-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste secretaris
instelling: Nationale Rekenkamer (1)
van: 30-04-1802 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste secretaris
instelling: Nationale Rekenkamer (2)
van: 29-04-1805 - 08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste secretaris
instelling: Nationale Rekenkamer (3)
van: 08-1806 - 01-07-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: algemeen geheimschrijver
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 08-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Conseil de Liquidation à Amsterdam
van: 28-10-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Commissie vervangende het Hof van Rekeningen
van: 29-11-1811 - 19-05-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 19-05-1813 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Provisionele Rekenkamer (1813-1814)
van: 30-11-1813 - 01-08-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 18-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Algemene Rekenkamer (1813-1861)
van: 01-08-1814 - 01-10-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Algemene Rekenkamer (1813-1861)
van: 02-10-1815 - 06-08-1836
anderen met deze aanstelling...

Benoemd bij koninklijk besluit van 13-4-1815, maar Exrik bleef secretaris tot in zijn opvolging voorzien was.