personen

mr. Cornelis Theodorus Elout

geboren: 22-03-1767 te Haarlem
overleden: 03-05-1841 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: op 25 mei 1799 werd Elout benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van Texel, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) V, 30.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 285.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 234.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 805.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 17-04-1795 - 22-05-1795
namens: Texel
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 10-05-1796 - 12-03-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 12-03-1802 - 28-05-1806
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 03-07-1808 - 01-08-1810
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 22 december 1808 en 1 januari 1810.

functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-04-1814 - 12-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 17-05-1821 - 01-04-1824
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Nationale Nijverheid en Koloniën (1824-1833)
van: 01-04-1824 - 09-04-1825
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Marine en Koloniën (1825-1841)
van: 09-04-1825 - 01-10-1829
anderen met deze aanstelling...
functie: minister van staat

van: 06-09-1829 -
anderen met deze aanstelling...