personen

Joan Derk van der Wyck

geboren: 1740
overleden: 1796

lid Raad van Zwolle (1784 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 732.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 504.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1787 - 31-10-1787
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Raalte
anderen met deze aanstelling...