personen

mr. Justinus Sjuck Gerrold baron Juckema van Burmania Rengers

geboren: 13-08-1773 te IJsbrechtum
overleden: 28-11-1832 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitels: baron 1812/jonkheer 1814/baron 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 195.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 237.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1066.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 412.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 09-11-1801 - 07-09-1802
anderen met deze aanstelling...

De voorlopige aanstelling werd bij besluit van het Staatsbewind van 8 april 1802 no. 73 definitief.

functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Friesland (1802-1811)
van: 07-09-1802 - 05-12-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 08-12-1807 - 30-07-1810
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
namens: Frise
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 18-04-1814 - 28-11-1832
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1824
namens: Lemsterland, ridderschap
anderen met deze aanstelling...