personen

Jan Teding van Berkhout

geboren: 1756
overleden: 1806

lid Vroedschap van Haarlem (1781 - 1788).

opmerkingen

Overig: op 8 april 1799 werd Jan Teding van Berkhout door het Wetgevend Lichaam vervallen verklaard van zijn stemrecht. Het Uitvoerend Bewind moest nieuwe verkiezingen laten plaatsvinden voor het Departementaal Bestuur van Texel.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 504.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 129.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 30-03-1787 - 30-04-1788
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 05-01-1796 -
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Texel
van: 20-12-1798 - 1799
anderen met deze aanstelling...