personen

mr. Cornelis Gijsbertsz. van der Hoop

geboren: 1752
overleden: 1817

opmerkingen

Overig: op 19 maart 1799 werd Van der Hoop benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Delf , dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 368.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 120.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 29-06-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 28 september en 23 december 1795. Eveneens 30 januari 1796.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 13-08-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)
van: 01-04-1796 - 28-03-1797
anderen met deze aanstelling...

Departement van Algemeen Welzijn

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Amsterdam-VII
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 26-11-1799 - 27-11-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationaal Syndicaat
van: 27-11-1801 - 31-03-1804
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.