Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Wet

1810/07/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: troonsafstand door Lodewijk Napoleon ten gunste van Napoleon Louis, onder regentschap van koningin Hortense, bijgestaan door een Raad van Regentschap.


Datum en dagnummer: 1810 juli 1 no. 26

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 557 Groene Index 1810 p. 103, 434; Bannier, Grondwetten, p. 570-571.

Commentaar:

Lodewijk Napoleon deed afstand van zijn koninklijke waardigheid ten gunste van zijn zoon Napoleon Lodewijk, en bij zijn onstentenis ten behoeve van zijn jongere zoon Karel Lodewijk Napoleon, en droeg overeenkomstig de constitutie het regentschap op aan de koningin. De raad van regentschap bestond voorlopig uit de ministers die de minderjarige koning zouden begeleiden tot de komst van de Koningin.