Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Wet

1798/02/16 Besluit van het Uitvoerend bewind: bepalingen inzake de werkzaamheden van het Agentschap van Oorlog.


Datum en dagnummer: 1798 februari 16 no. 18

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 532 Groene Index 1798 p. 104. De volledige tekst van het besluit in 2.01.01.04 nr. 5.

Commentaar:

Het departement van oorlog moest alle appointementen en bijbehorende concept-resoluties ter goedkeuring en ondertekening opzenden naar het uitvoerend bewind. Ditzelfde gold ook voor alle voorstellen waarvoor het departement bij instructie of resolutie nog geen machtiging had bekomen. Alle rapporten, missives en stukken inzake ordinaire, militaire en militair-administratieve zaken mochten met alle overige stukken wel definitief worden afgedaan door dit departement.